• 01_2023_1.jpg
 • 02_2023_2.jpg
 • 03_2023_3.jpg
 • 04_2023_4.jpg
 • 05_2023_5.jpg
 • 06_2023_6.jpg
 • 07_2023_7.jpg
 • 08_2017_1.jpg
 • 09_2016_1.jpg
 • 10_2016_2.jpg
 • 11_2016_3.jpg
 • 12_2016_4.jpg
 • 13_2016_5.jpg
 • 14_2016_6.jpg
 • 15_2016_7.jpg

IPS Teofan
Mitropolit al Moldovei
Arhiepiscop al Iașilor

PF Daniel
Patriarhul României
Ctitor al Seminarului

Unitate de învățământ înființată în anul 1996.

Învățământ liceal

Învățământul preșcolar

Repere istorice

Fiecare şcoală are un trecut al ei, mai îndepartat sau mai apropiat de zilele noastre. Actul de naştere al Liceului Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena" îl  reprezintă 1 septembrie 2016  ca urmare a fuziunii dintre   Școala Gimnazială Nr.1 Piatra -Neamț cu Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena"(HCL 21.01.2016).

Actuala  activitate  instructiv-educativă se desfășoară într-un patrimoniu școlar format din două corpuri  A și B având un spațiu bine definit și întreținut.

Corpul A

Considerat de întemeietorii ei "un nou templu de cultură şi educaţie", a fost dat în funcțiune la 1 septembrie 1921 având sediul în strada Victoriei (fosta Carol I).

Inițiatorul noului local de învățământ a fost învățătorul Gheorghe Nicolau(1858-1925),o personalitate marcantă a vieții culturale locale. El a reușit să-l convingă pe primarul orașului  de atunci, colonelul Calmuschi, să repartizeze localul din strada Victoriei învățământului, pentru înființarea unei noi scoli.

Primul director al instituției a fost profesorul Gheorghe Tomulescu care a condus destinele școlii până în 1926. Impresionate sunt amintirile sale despre greutățile pe care le-a întâmpinat în ridicarea școlii și amenajarea terenului, despre nenumăratele intervenții la Primăria orașului, intervenții la care primarul de atunci îi răspundea cu exasperare „Nu-ți dau, măi directori, degeaba mă plictisești tu de aproape doi ani să-ți fac gard înfundat și înalt de 2m. Nu am fonduri și nu-ți pot face. Lasă-mă în pace." Iată o reacție a autorităților față de problematica școlii, iar lipsa fondurilor a rămas, de-a lungul timpului, o crudă realitate. La început școala a funcționat cu două săli de clasă în care învățau elevii din ciclul primar, două colective dimineața și două după-amiaza.

A urmat o perioadă de frecvente schimbări la nivelul directoratului dar și a cadrelor didactice. Din 1937 conducerea școlii revine profesorului Vasile Dorohonceanu care își amintește despre aceleași greutăți privind lipsa de fonduri, de mobilier, de sărăcia familiilor care își dădeau copii la școală. Tot el amintește cu amărăciune mentalitatea potrivit căreia ,,numai la școlile de la centrul orașului elevii pot fi bine pregătiți și să învețe bine", concepție care a dăunat mult școlilor din cartierele mărginașe. Mândria lui era cu atât mai mare atunci când mulți elevi ai școlii reușeau să promoveze școala primară cu rezultate remarcabile și să se înscrie în școli de nivel superior.

Al Doilea Război Mondial și-a lăsat amprenta nefastă și asupra Școlii primare din cartierul Mărăţei; deteriorarea bazei didactice, sărăcia familiilor, slaba frecvență a copiilor la școală etc. Este perioada în care director al școlii a fost profesorul Vasile Găboreanu.El relatează faptul că după 1944 școala a fost în mare parte distrusă și nu s-au putut relua cursurile în vechea clădire.

Elevii au fost mutați într-o casă particulară din apropiere până la repararea vechiului local.Din rapoartele directorului de atunci reiese clar că această școală a avut cel mai mult de suferit de pe urma războiului, motiv pentru care cere sprijinul Primăriei, Inspectoratului Școlar, conducerii fabricilor din localitate.

Din 1946 profesorul Vasile Dorohonceanu a revenit la conducerea școlii.S-a confruntat în continuare cu aceleași probleme, a apelat la comitetele de părinți pentru a îmbunătăți baza materială a școlii.A reușit să mențină cantina școlară aflată în incinta abatorului din apropiere unde lua masa copii.Astfel s-a putut menține și un procentaj ridicat al frecvenței elevilor la școală.Efectele războiului au impus mari eforturi atât din partea cadrelor didactice cât și din partea elevilor.

În 1948 a fost înfăptuită o nouă reformă scolara în baza căreia s-a trecut la învățământul obligatoriu de 7 ani, iar actuala școală se va numi “Școala generală de șapte ani nr.1”. În noile condiții elevii au învățat în două localuri:cel vechi din strada Victoriei(clasele I-IV) și pavilionul de la regiment (clasele V-VII). Greutățile se amplificau pe măsură ce localurile de școală sunt improprii și insuficiente, când elevii din clasele V-VII sunt mutați dintr-o clasă în alta.

În anul școlar 1959-1960 a început construcția noului local de școală cu 8 săli de clasă, cancelarie, secretariat, bibliotecă, laborator, atelier, sală de gimnastică. Se păstrează și localul vechi care, de-a lungul timpului a fost reparat pentru a se putea tine cursurile până în prezent. Instituția a mai purtat numele de “Școala generală de opt ani nr.1”, “Școala generală de 10  ani nr.1”și  Școala Gimnazială nr.1 Piatra Neamț.

 

Corpul B

Grija neobosită a Preafericitului Părinte Daniel, actual Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar la vremea aceea Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei pentru învăţământul teologic românesc în general şi al celui preuniversitar în special, a făcut ca încă din anul 1995, cu ocazia unei vizite în cetatea încărcată de istorie Petrodava şi actuala ,,Perlă a Moldovei" – Piatra- Neamţ, să-şi exprime dorinţa plină de entuziasm pentru înfiinţarea unei şcoli de teologie preuniversitară şi în această metropolă. Motivaţia, ca de altfel a tuturor şcolilor teologice înfiinţate după decembrie 1990, a fost aceea de a pregăti cât mai mulţi tineri pentru nobila misiune preoţească, încât parohiile nou înfiinţate, cât şi filialele celor existente, să fie deservite de aceşti viitori preoţi.

Aşadar, prima clasă cu profil teologic, (care prin decizia mitropolitană nr. 63 din 09.04.1998 primeşte titulatura de Seminarul Teologic Ortodox "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"), şi-a început activitatea în septembrie 1996, în condiţii nu atât de favorabile pentru o asemenea şcoală, mai ales că nu se bucura de personalitate juridică din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de atunci, lucru ce avea să se întâmple mult mai târziu. Aşa se face că localul pentru desfăşurarea cursurilor a fost pus la dispoziţie, mai întâi, de către Şcoala Generală nr.9 situată în strada Mărăşeşti nr.13 (1996-1997), în timp ce spaţiile de cazare şi masă erau asigurate de Grupul şcolar ,,Gheorghe Cartianu", din B-dul Traian nr.165.

Conducerea acestei clase este încredinţată preotului prof. Gherasim Ioan care, împreună cu directorul acelei şcoli, prof. Gheorghe Constantin, au format primul corp profesoral din care făceau parte: pr. prof. Ailincăi Dumitru-protopopul Protopopiatului Piatra -Neamţ, pr.prof. Tofan Valentin în calitate de spiritual, pr.prof. Amarinei Alecu, prof. Gheorghe Constantin, prof. Iulia Marin, prof. Tomşa Constantin, prof. Teiş Nicolae s.a.

O serie de inconveniențe au făcut ca în anul şcolar următor (1997-1998),cele două clase să se mute în sălile de clasă pentru cursuri la Grupul şcolar,,Gheorghe Cartianu", acolo unde erau asigurate şi celelalte condiţii necesare (cazare şi masă).

Începând cu anul şcolar 1998-1999, odată cu înfiinţarea Grupului şcolar nr.9, clasele cu profil teologic revin la şcoala unde luaseră fiinţă, de această dată sub coordonarea preotului prof. Ailincăi Dumitru, prilej cu care au loc şi noi numiri în cadrul corpului profesoral atât la disciplinele de specialitate teologică, cât şi la cele de cultură laică: preot prof. insp. Oprea Ştefan (Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria bisericească universală, Istoria religiilor, Patrologie), preot prof.drd.Cojan Dan Ovidiu ( Dogmatică Ortodoxă, Studiul biblic al Vechiului Testament, Studiul biblic al Noului Testament), preot prof. Bogdan Constantin ( Muzică psaltică, Muzică liniară, Liturgică, Catehetică, Omiletică), preot prof. drd. Naclad Constantin( Îndrumări misionare, Drept bisericesc), prof. insp.Brânzei Gheorghe( Limba şi literatura română), prof. insp. Gavril Ştefan – (Matematică), prof. Alexandrescu Gheorghe( Limba franceză), prof. Tincă Lăcrămioara(Limbi clasice), s.a.

Începând cu anul şcolar 1999-2000, au loc şi primele titularizări pe posturi, pentru o parte din catedrele de specialitate teologică, cât şi pentru limbile clasice, ocazie cu care începe să se simtă o fundamentare mai puternică a acestor clase şi o prezenţă mai importantă în cadrul învăţământului teologic preuniversitar moldav şi naţional.

Odată cu deschiderea  acestui nou an şcolar, 1997-1998, coordonarea claselor teologice este încredinţată preotului prof. drd. Cojan Dan Ovidiu.

Anul şcolar 2001-2002, a debutat sub auspiciile aceloraşi coordonate transmise prin hotărâri ale Sfântului Sinod al B.O.R., ale Sectorului de învăţământ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cât şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.

Bucuria elevilor, dar mai ales a profesorilor, se face pe deplin simţită când, în luna iulie 2001, absolvă prin examen de bacalaureat şi atestat profesional, prima promoţie de 33 de elevi.

Data de 21 mai 2000 a constituit cel mai emoţionant eveniment prilejuit de prezenţa pentru prima dată în mijlocul seminariştilor şi al întregului corp profesoral, a Înaltpreasfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu ocazia sfinţirii demisolului bisericii din cartierul Gara Veche ca paraclis pentru formarea liturgică şi duhovnicească a elevilor, construit sub coordonarea parohială a preotului prof. Tofan Valentin, în calitate şi de îndrumător spiritual al acestora.

Cu  acest  prilej,  corul  de  elevi  a  şi  primit  din  partea  Înalt  Preasfinţiei  Sale,  numele  de ,,Imperialii", ocazie cu care a fost distins cu ,,Diplomă de vrednicie" pentru calităţile vocale deosebite, cât şi mai ales pentru faptul că au fost primii elevi seminarişti care au lansat o casetă de colinde religioase, înregistrare ce a avut loc în studioul de radio ,,Trinitas" al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iasi.

Luna iunie a acelui an a adus o bucurie în plus prin absolvirea şi celei de a II-a promoţii de 22 de elevi.

Momentul de importanţă covârşitoare pentru istoricul acestei şcoli, îl reprezintă obţinerea în anul 2002 a statutului de unitate de învăţământ cu personalitate juridică ( O.M.E.C. nr.3994724.06.2002), sub semnătura doamnei ministru Ecaterina Andronescu, ca urmare a demersurilor ÎnaltPreasfinţitului Mitropolit Daniel şi ale Inspectoratului şcolar judeţean Neamţ, reprezentat prin domnul inspector şcolar general, prof. Emil Creangă, cu alte cuvinte certificarea oficială a existenţei acestei şcoli teologice preuniversitare în cadrul reţelei de învăţământ naţional. Director al acestei unităţi de învăţământ nou înfiinţate, a fost desemnat preot prof. drd. Cojan Dan Ovidiu (adresa I.S.J.Neamţ nr. 9686/18.12.2002).

Astfel, anul şcolar 2002-2003, ca cel de-al VIII-lea an de funcţionare, şi-a urmat şi el cursul firesc al procesului instructiv-educativ, încercând să se integreze pregnant  în etapa de reformă a învăţământului românesc. Aşa se face că rezultatele elevilor la concursurile locale şi naţionale au demonstrat cu  prisosinţă râvna dascălilor lor, faptele fiind   materializate         prin  obţinerea a peste 12 diplome la concursurile judeţene, cât        şi cele  5   diplome la  etapele naţionale.

 Având în vedere condiţiile administrativ-gospodăreşti, şi acestea s-au îmbunătăţit, în sensul ca la începutul anului  şcolar  2002,elevii  au fost  găzduiţi într-un  nou  spaţiu    de locuit, oferit prin generozitatea conducerii Inspectoratului şcolar judeţean Neamţ şi cu acordul Grupului şcolar ,,Gheorghe Cartianu", realizându-se astfel o mai bună gospodărire şi coordonare a elevilor seminarişti, favorizată de existenţă într-un singur spaţiu,  atât a sălilor de curs cât şi a dormitoarelor. Totodată, elevilor li s-au asigurat condiţiile de masă la cantina aceluiaşi Grup şcolar, care le-a şi facilitat accesul la cabinetele specializate de stomatologie, medicină generală, psihologie.

De la preluarea spaţiului, conducerea şcolii ajutată de întregul corp profesoral şi de comitetele de părinţi ale elevilor, s-a preocupat permanent de renovarea şi modernizările spaţiilor primite, astfel că s-a reuşit în scurt timp amenajarea a cinci săli de clasă , dotate cu materiale didactice şi calculatoare, cinsprezece dormitoare, şi a unui miniparaclis pentru desfăşurarea programului liturgic de seară şi de dimineaţă;  au  fost  amenajate  şi spaţii  pentru  cancelarie,  secretariat,  birou  directorial,  şi  a   unei biblioteci, cu un număr de cca. 850 volume.

Bucuriile acestea au devenit depline abia când, în data de 01 iunie 2003, cu prilejul zilei internaţionale a copilului, ÎnaltPreasfinţitul Mitropolit Daniel, alături de dna ministru Ecaterina Andronescu, în calitate de ,,ctitori" ai acestui aşezământ de învăţământ, însoţiţi fiind de domnul prefect Vasile Pruteanu, domnul primar Ioan Rotaru şi de domnul inspector şcolar general prof. Emil Creangă, au luat parte la inaugurarea şi sfinţirea noului sediu al Seminarului, dat spre administrare (adresa I.S.J.Neamţ nr.7450/ 22.07.2003).